Rybnicki Ośrodek Naukowo Dydaktyczny

Kontakt

ul. Rudzka 13c 
44-200 Rybnik 
e-mail: rond@ue.katowice.pl

Pracownicy

Pełnomocnik Rektora ds. ROND 
dr Jan Czempas 
tel. 32 432 98 53

Kierownik Biura ROND 
mgr Anna Piotrowicz 
tel. 32 432 98 52

Administrator obiektu
Tomasz Wolnik 
tel. 32 432 98 59


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny