Prorektorzy

Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji

prof. dr hab. Sławomir Smyczek

+48 32257-7115
+48 32257-7339
Biogram

Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej

dr hab. Barbara Kos, prof. UE

+48 32257-7102
+48 32257-7339
Biogram

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny