Biuro Badań i Projektów Naukowych

Kontakt

Adres korespondencyjny:
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
e-mail: dzial.bn@ue.katowice.pl

Pracownicy

 

mgr Katarzyna Haśnik 
kierownik
tel./fax 32 257 72 35 
e-mail: katarzyna.hasnik@ue.katowice.pl

mgr inż. Katarzyna Góralczyk
zastępca kierownika
tel. 32 257 73 84
e-mail: katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl

mgr Aleksandra Kustroń 
tel. 32 257 73 87
e-mail: aleksandra.kustron@ue.katowice.pl

mgr Dorota Szywacz
tel. 32 257 72 36 
e-mail: dorota.szywacz@ue.katowice.pl

mgr Joanna Dróżdż
tel. 32 257 73 83
e-mail: joanna.drozdz@ue.katowice.pl

Zadania działu

  Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej.

  Do zadań Biura należy koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni o charakterze krajowym, a w szczególności:

  • obsługa administracyjna i finansowa projektów i innych inicjatyw finansowanych ze środków dotacji na działalność statutową;
  • obsługa finansowa projektów badawczych finansowanych w trybie konkursowym ze środków budżetu państwa na naukę (projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, projekty badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, inne);
  • pozyskiwanie środków na działalność naukowo-badawczą;
  • upowszechnianie informacji na temat możliwości finansowania działalności naukowo – badawczej;
  • sporządzanie oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizowanych badań i projektów badawczych;
  • obsługa organizacyjno-merytoryczna prac Senackiej Komisji ds. Nauki oraz Komisji Odbioru Prac Naukowo-Badawczych;
  • obsługa formalna umów dotyczących realizacji prac badawczych, umów konsorcjalnych oraz umów o współpracy naukowo-badawczej;
  • obsługa krajowych podróży służbowych realizowanych w ramach projektów naukowo - badawczych oraz konferencji naukowych;
  • obsługa płatności związanych z publikacjami w kraju i zagranicą;
  • opracowywanie programów, planów wieloletnich i rocznych z zakresu działalności naukowo - badawczej Uczelni;
  • współpraca z innymi jednostkami Uczelni w zakresie działalności badawczo-naukowej;
  • obsługa finansowa konferencji naukowych o charakterze krajowym organizowanych przez jednostki UE.

   Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

   Treść ostatnio aktualizowana: 14.12.2016

   Data wytworzenia informacji: 22.07.2009