BIURO ORGANIZACYJNO - PRAWNE (AOR):

Kontakt:

ul. 1 Maja 50
40 - 287 Katowice

e - mail: 

biuro.op@ue.katowice.pl 

kancelaria@ue.katowice.pl 

archiwum@ue.katowice.pl 

Pracownicy:

mgr Anna Raszka
Dyrektor Biura
Budynek N, pok. 118, ul. Ks. Bp. St. Adamskiego 7, Katowice
tel.: 32 - 257 - 7068
e - mail: anna.raszka@ue.katowice.pl 

mgr Małgorzata Kołtun
z - ca Kierownika Biura
Budynek N, pok. 108, ul. Ks. Bp. St. Adamskiego 7, Katowice
tel.: 32 - 257 - 7059
e - mail: malgorzata.koltun@ue.katowice.pl 

mgr Anna Matejczyk
specjalista
Budynek N, pok. 108, ul. Ks. Bp. St. Adamskiego 7, Katowice
tel.: 32 - 257 - 7159
e - mail: anna.matejczyk@ue.katowice.pl

mgr Michał Szczerbowski
samodzielny referent
Budynek N, pok. 106, ul. Ks. Bp. St. Adamskiego 7, Katowice
tel.: 32 - 257 - 7168
e - mail: michal.szczerbowski@ue.katowice.pl

mgr Marcin Tatoj
starszy specjalista
Budynek N, pok. 106, ul. Ks. Bp. St. Adamskiego 7, Katowice
tel.: 32 - 257 - 7168
e - mail: marcin.tatoj@ue.katowice.pl  

Kancelaria główna:

Małgorzata Chodorek
specjalista
Budynek E, pok. 13, ul. 1 Maja 47, Katowice
tel.: 32 - 257 - 7164
fax.: 32 - 257 - 7189
e - mail: malgorzata.chodorek@ue.katowice.pl

mgr Katarzyna Oryszczak
specjalista
Budynek E, pok. 13, ul. 1 Maja 47, Katowice
tel.: 32 - 257 - 7164
fax.: 32 - 257 - 7189
e - mail: katarzyna.oryszczak@ue.katowice.pl

mgr Anna Orłowska - Ciok
samodzielny referent
Budynek N, pok. 006, ul. Ks. Bp. St. Adamskiego 7, Katowice
tel.: 32 - 257 - 7064
e - mail: anna.orlowska@ue.katowice.pl  

Archiwum główne:

mgr Dominika Kapuściok
specjalista
Budynek L, pok. 19, ul. 1 Maja 47, Katowice
tel.: 32 - 257 - 7169
e - mail: dominika.kapusciok@ue.katowice.pl 

mgr Joanna Stanek
starszy specjalista
Budynek L, pok. 19, ul. 1 Maja 47, Katowice
tel.: 32 - 257 - 7169
e - mail: joanna.stanek@ue.katowice.pl 

Sekretariat Związków Zawodowych:

mgr Bogumiła Przemyk
starszy specjalista
Budynek L, pok. 3, 3a, ul. 1 Maja 47, Katowice
tel.: 32 - 257 - 7229, 32 - 257 - 7232
e - mail: bogumila.przemyk@ue.katowice.pl 

Zadania:

 1. opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych na podstawie projektów przygotowanych przez właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne, zasięganie opinii prawnej i audytorskiej oraz przedkładanie ich Rektorowi do podpisu
 2. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w sprawach zleconych przez kierownictwo Uniwersytetu
 3. prowadzenie rejestru obowiązujących aktów normatywnych wydanych w Uniwersytecie
 4. monitorowanie stanu i potrzeb w zakresie wewnętrznych regulacji prawnych
 5. udzielanie informacji dotyczących treści wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich udostępnianie zainteresowanym jednostkom organizacyjnym, a także organizowanie instruktaży, warsztatów i szkoleń w tym zakresie
 6. bieżące informowanie o ukazujących się aktach prawnych powszechnie obowiązujących, a także wyjaśnieniach, interpretacjach i artykułach prasowych
 7. prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci służbowych
 8. prowadzenie rejestrów kół naukowych i organizacji studenckich oraz doktoranckich
 9. obsługa procesu windykacyjnego i egzekucyjnego
 10. prowadzenie archiwum zakładowego
 11. prowadzenie kancelarii głównej uczelni
 12. zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej sekretariatu Kanclerza, organizacji związkowych i Zespołu Radców Prawnych.

Osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kołtun

Treść ostatnio aktualizowana: 14.07.2017

Data wytworzenia informacji: 23.07.2009