Biuro Spraw Pracowniczych

Kontakt

Zespół Obsługi Nauczycieli Akademickich
bud. N, pok. 130
tel. +48 32257-7161
ul. Ks. bpa Stanisława Adamskiego 7
40-069 Katowice

Zespół Obsługi Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi
bud. N, pok. 131
tel. +48 32257-7160
ul. Ks. bpa Stanisława Adamskiego 7
40-069 Katowice

e-mail: dzial.sp@ue.katowice.plkadry@ue.katowice.pl

Zadania

  1. planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych Uniwersytetu oraz kontrolowanie gospodarki etatami,
  2. prowadzenie spraw osobowych pracowników (nauczycieli akademickich 
    i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi),
  3. prowadzenie spraw związanych z rozwojem kadry naukowej i podnoszeniem kwalifikacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  4. realizowanie zadań związanych zprzyznawaniem nagród ministra i rektora, odznaczeń państwowych, resortowych i innych,
  5. tworzenie systemów oceny związanych z przebiegiem rozwoju naukowego kadry,
  6. realizacja świadczeń socjalnych na rzecz pracowników,
  7. działalność informacyjno-szkoleniowa, w tym przeprowadzanie instruktaży i szkoleń z zakresu prawa pracy, współpraca z inspektorami ds. bhp i ppoż. w zakresie szkoleń bhp i ppoż. pracowników.

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 14.12.2016

Data wytworzenia informacji: 21.07.2009