Biuro Zamówień Publicznych

Kontakt

e-mail: bzp@ue.katowice.pl

Zadania

 1. opracowywanie projektów planu zamówień na podstawie danych przekazanych przez jednostki realizujące zamówienia
 2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i wstępna weryfikacja wniosków o wszczęcie postępowania, kierowanych przez jednostki realizujące zamówienia do Komisji
 3. prowadzenie formalnej procedury postępowań o udzielenie zamówienia
 4. przyjmowanie i ewidencjonowanie ofert
 5. przy zamówieniach udzielanych w trybie z wolnej ręki:

  • uczestnictwo w negocjacjach z wykonawcą
  • sporządzanie i podpisywanie protokołów z przeprowadzonych negocjacji

 6. prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień Uniwersytetu
 7. przygotowywanie, na podstawie uchwalonego planu rzeczowo-finansowego i zatwierdzonego planu zamówień, wstępnych ogłoszeń o planowanych w ciągu następnych 12 miesięcy zamówieniach (w terminie i zakresie wymaganych przepisami ustawy)
 8. opracowywanie sprawozdań z udzielanych przez Uniwersytet zamówień (w terminie i zakresie wymaganych przepisami ustawy)
 9. doradztwo i udzielanie informacji wszystkim zainteresowanym pracownikom Uniwersytetu z zakresu stosowania ustawy oraz szczegółowych rozwiązań w tym zakresie przyjętych na Uniwersytecie
 10. organizowanie szkoleń wewnętrznych z zakresu zamówień publicznych
 11. dokonywanie kontroli dokumentacji udzielonych zamówień prowadzonej przez jednostki realizujące zamówienia

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 14.12.2016

Data wytworzenia informacji: 24.07.2009