Dział Inwentaryzacji

Zadania

  1. sporządzanie planów inwentaryzacji ciągłej
  2. szkolenie i instruowanie pracowników w sprawach związanych z prowadzeniem ewidencji majątku i odpowiedzialnością materialną
  3. egzekwowanie umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, którym powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia
  4. podejmowanie działań mających na celu właściwe przygotowanie pół spisowych do przeprowadzania inwentaryzacji
  5. udział w zespołach spisowych realizujących plan inwentaryzacji ciągłej, zdawczo-odbiorczej i doraźnej
  6. rozliczanie inwentaryzacji
  7. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku ustalenia różnic inwentaryzacyjnych oraz przedkładanie radcy prawnemu dokumentacji w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawę szkód wyrządzonych w mieniu Uniwersytetu
  8. przedkładanie analiz i wniosków dotyczących gospodarowania składnikami majątkowymi w jednostkach organizacyjnych, wynikających z działalności jednostki oraz Komisji inwentaryzacyjnej i Komisji Odpisu, a szczególnie wykorzystania, przechowywania, ewidencji i poszanowania mienia, prowadzenie ewidencji rozliczeń spisów z natury
  9. organizacyjno-techniczna obsługa działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej i Uczelnianej Komisji Odpisu

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 30.05.2017

Data wytworzenia informacji: 23.07.2009