Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami

Zadania

  1. przestrzeganie zgodnego z przepisami dochodzenia należności
  2. niedopuszczenie do nieegzekwowania należności lub dochodzenia w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia
  3. niedopuszczenie do przedawnienia należności lub niezgodnego z przepisami umorzenia
  4. koordynowanie zadań związanych z prowadzonym postępowaniem windykacyjnym (kompletacja dokumentacji, wstępna analiza dokumentacji, sporządzenie kalkulacji porównawczej, zaproponowanie rozwiązań, konsultacja sytuacji prawnej z radcą prawnym, przedłożenie do podjęcia decyzji władzom Uniwersytetu)
  5. prowadzenie instruktażu pracowników odpowiedzialnych za proces windykacyjnego w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu (przygotowanie wniosku  umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie)
  6. sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji przekazywanej do sądu w związku z prowadzonymi sprawami
  7. współpraca z Działem Ogólnym i Zespołem Radców Prawnych w zakresie prowadzonych spraw sądowych (pilotowanie spraw przekazanych do rozpatrzenia przez sąd, usuwanie ewentualnych braków formalnych pism procesowych)

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 10.04.2017

Data wytworzenia informacji: 24.07.2009