Zespół Pałacowo–Parkowy w Młoszowej

Kontakt

e-mail: zppm@ue.katowice.pl

Zadania

  1. współdziałanie z władzami Uniwersytetu oraz właściwymi jej jednostkami we wszystkich sprawach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu
  2. współpraca z władzami i społecznością lokalną
  3. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prowadzenia bieżących napraw i konserwacji oraz określania potrzeb w tym zakresie
  4. zabezpieczanie realizacji procesu dydaktyczno-naukowego
  5. współorganizacja imprez ogólnouczelnianych
  6. zabezpieczanie bazy lokalowej na organizowane konferencje, spotkania, itp.
  7. prowadzenie kampanii informacyjnej, mającej na celu wzmocnienie wizerunku Uniwersytetu na terenie powiatów chrzanowskiego, krzeszowskiego i olkuskiego

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 14.12.2016

Data wytworzenia informacji: 22.07.2009