Podstawowe dane liczbowe

Kadra naukowo-dydaktyczna*:

517 nauczycieli akademickich, w tym:

 • 53 profesorów z tytułem naukowym,
 • 59 profesorów nadzwyczajnych dr hab.,
 • 3 profesorów wizytujących.,
 • 23 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku adiunkta,
 • 217 doktorów zatrudnionych na stanowisku adiunkta,      
 • 8 doktorów zatrudnionych na stanowisku asystenta,
 • doktor zatrudniony na stanowisku kustosza dyplomowanego,
 • 50 doktorów zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy,
 • 99 pracowników z tytułem magistra.

11297 studentów (w tym 146 cudzoziemców)*:

 • studia stacjonarne - 8445
 • studia niestacjonarne - 2852

* dane za rok sprawozdawczy 2014/2015


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny