Biblioteka Główna

Kontakt

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ul. Bankowa 11 a,

40-007 Katowice

Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach

dr Radosław Jeż

 

tel. +48 32786-5002  
e-mail: radoslaw.jez@ue.katowice.pl

biblioteka.in@ue.katowice.pl

Zadania

 1. zapewnienie zaplecza podręcznikowego i literatury specjalistycznej dla studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów;
 2. organizowanie dostępu do cyfrowych źródeł informacji;
 3. profesjonalna obsługa  użytkowników z zakresie pozyskania informacji naukowej oraz wiedzy, udostępnianie zbiorów tradycyjnych i elektronicznych;
 4. wspomaganie procesu kształcenia poprzez przygotowanie użytkowników do sprawnego i samodzielnego poszukiwania informacji, przedstawienie metod selekcji i wyboru relewantnych materiałów naukowych;
 5. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie zbiorów własnych oraz innych bibliotek w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naukowo-badawczych i dydaktycznych Uczelni;
 6. dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu w komputerowej bazie danych oraz monitorowanie ich publikacji w zakresie cytowań;
 7. indeksowanie dorobku naukowego Uczelni w bazach referencyjnych wskazanych przez MNiSW;
 8. prowadzenie badań z bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnych;
 9. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup książek, czasopism,   baz danych itp.;
 10. promowanie biblioteki i Uczelni poprzez kreowanie wizerunku biblioteki jako nowoczesnej przestrzeni naukowej i kulturalnej.
 11. opracowywanie, magazynowanie, oprawa i udostępnianie zbiorów;
 12. organizowanie i prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej;
 13. dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu w komputerowej bazie danych;
 14. prowadzenie szkoleń bibliotecznych dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu;
 15. prowadzenie badań w zakresie merytorycznie związanym z działalnością biblioteki;
 16. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów;
 17. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup książek, czasopism, programów itp.
 18. e-biblioteka;

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 14.12.2016

Data wytworzenia informacji: 23.02.2009