Centrum Badań i Transferu Wiedzy

Kontakt

Dyrektor Centrum Badań i Transferu Wiedzy
dr Robert Wolny
Biuro CBiTW

bud. E, pok. 210
ul. 1 Maja 47
40-287 Katowice
tel. 32 257 73 33
e-mail: cbie@ue.katowice.pl

Zadania

  1. pozyskiwanie zleceń badawczych i eksperckich
  2. organizowanie i integracja zespołów badawczych realizujących projekty
  3. promowanie środowiska naukowego i badawczego Uniwersytetu oraz osiągnięć badawczych jej pracowników
  4. tworzenie trwałych form współpracy pomiędzy nauką a praktyką

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 14.12.2016

Data wytworzenia informacji: 23.02.2009