Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy

Kontakt

bud. E, pok. 416, 417
ul. 1-go Maja 50
40-227 Katowice
tel. 32 257 75 05
e-mail: cbsdp@ue.katowice.pl


Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie powołania oraz funkcjonowania Rad Pracowników. Oferta skierowana jest zarówno do pracowników jak i do pracodawców.

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie lub e'mailem.

Konsultacji udzielają: dr Krzysztof Hus, mgr Małgorzata Szczęsny.

Zadania

  1. analiza prawnych, społeczno – politycznych i ekonomicznych uwarunkowań stosunków pracy i zatrudnienia
  2. poszukiwanie i opracowywanie metod i środków służących wspieraniu dialogu społecznego w stosunkach pracy
  3. wspieranie pracowników i pracodawców oraz ich organizacji jak również organów rządowych i samorządowych w prowadzeniu dialogu społecznego, zwłaszcza w związku z negocjowaniem układów i porozumień zbiorowych oraz zbiorowych sporów pracy
  4. prowadzenie działalności dydaktycznej w formie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń dla partnerów dialogu społecznego
  5. prowadzenie działalności popularyzującej dialog społeczny w stosunkach pracy poprzez organizowanie konferencji naukowych i działalność wydawniczą
  6. badanie metod i instrumentów demokracji przemysłowej i pracowniczej partycypacji
  7. prowadzenie badań w dziedzinie stosunków pracy i zatrudnienia oraz polityki socjalnej
  8. gromadzenie dokumentów i publikacji poświęconych problematyce dialogu społecznego w stosunkach pracy, zatrudnienia i polityki socjalnej

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 14.12.2016

Data wytworzenia informacji: 23.02.2009