Centrum Historii i Tradycji Akademickich

Kontakt

ul. Koszarowa 6a
40-068 Katowice

e-mail: centrum.historii@ue.katowice.pl

 

tel. 32 25 77 335

32 25 77 032

 

 

Pracownicy

Eugenia Stpiczyńska

Sylwia Szulik

Zadania

Do zadań Centrum Historii i Tradycji Akademickich należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie, a także promocja, materiałów i dokumentów z zakresu historii:

a) wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Śląsku, ze szczególnym

uwzględnieniem dziejów Uniwersytetu, w tym jego tradycji akademickich,

b) wykładanych na Uniwersytecie dyscyplin i przedmiotów nauk

ekonomicznych, komplementarnych dyscyplin społecznych, humanistycznych i

innych, a także związanych z nimi dziejów gospodarki, kultury i życia

codziennego w szczególności na Śląsku, w Katowicach i Rybniku,

c) towarzystw gospodarczych i naukowych związanych z dziejami

gospodarczymi Śląska, w szczególności Polskiego Towarzystwa

Ekonomicznego Oddział w Katowicach oraz Towarzystwa Naukowego

Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach,

d) wyodrębnionych obiektów kultury materialnej, w tym budynków i budowli

na terenie Śląska, w szczególności Katowic i Rybnika,

e) upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji Uniwersytetu oraz

regionu, w szczególności wśród społeczności akademickiej oraz

mieszkańców Katowic i Rybnika,

f) współudział w organizacji spotkań upamiętniających ważne dla

Uniwersytetu i regionu osoby i wydarzenia,

g) współpraca w organizacji jubileuszy Uniwersytetu i jego pracowników

poprzez dostarczanie materiałów merytorycznych i dokumentacji, zwłaszcza

o wymiarze historycznym,

h) przygotowywanie i opracowanie materiałów dotyczących Uniwersytetu w wersji elektronicznej i tradycyjnej,

i) poszukiwanie i gromadzenie materiałów obejmujących: dokumenty,

informacje oraz przedmioty świadczące o powstaniu i rozwoju

Uniwersytetu, a także o zasłużonych postaciach związanych z jego

działalnością,

j) zabezpieczanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,

k) prezentowanie (przygotowanie, projektowanie, organizowanie)

zgromadzonych zbiorów, w stałych i czasowych ekspozycjach oraz

udostępnianie ich dla celów edukacyjnych, naukowych i promocyjnych na

rzecz Uniwersytetu,

l) poradnictwo i opieka nad użytkownikami korzystającymi z zasobów

Centrum, współpraca z innymi Ośrodkami wykonującymi podobne zadania w

kraju i za granicą.


Osoba odpowiedzialna za treść:

Treść ostatnio aktualizowana: 09.01.2017

Data wytworzenia informacji: 09.01.2017