Centrum Informatyczne

Kontakt

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych

ul. Bogucicka 5
40-226 Katowice
tel. 32 257 76 50
fax 32 257 79 99
e-mail: ci@ue.katowice.pl

Pracownicy

mgr inż. Dariusz Rajfura
Dyrektor

Zadania

 1. w zakresie informatycznej obsługa działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu oraz zarządzania Uniwersytetem, w szczególności:

  • wspomaganie obsługi procesu dydaktycznego,
  • wspomaganie obsługi procesu rekrutacji,
  • obsługa licencji uczelnianych i wydziałowych, w szczególności MSDN AA,
  • zapewnienie pracownikom i studentom dostępu do poczty elektronicznej, w zakresie technicznych możliwości i środków finansowych Uniwersytetu,
  • zapewnienie ciągłości dostępu do podstawowych usług sieci Internet w zakresie technicznych możliwości i środków finansowych Uniwersytetu,
  • administrowanie serwerami sieci komputerowej Uniwersytetu,
  • konserwacja i serwis sprzętu informatycznego w jednostkach organizacyjnych oraz wdrożenia oraz konserwacje sieci komputerowych Uniwersytetu,
  • instalowanie i aktualizowanie oprogramowania systemowego i aplikacyjnego dla potrzeb pracowników i laboratoriów dydaktycznych (z wyłączeniem specjalistycznych laboratoriów katedralnych),
  • wdrażanie nowych technologii z zakresu informatyzacji,
  • przygotowywanie planów, wniosków i raportów związanych z informatyzacją Uniwersytetu oraz w zakresie wyposażenia w multimedialne środki dydaktyczne (w oparciu o plany wyodrębnionej jednostki), w tym uczestnictwo w postępowaniach przetargowych dotyczących inwestycji informatycznych,
  • kompleksowa realizacja zakupów sprzętu informatycznego, aparatury dydaktycznej i oprogramowania w Uniwersytecie w zakresie określonym dla jednostki realizującej zamówienia publiczne,
  • pomoc w prowadzonych w Uniwersytecie badaniach naukowych,
  • prowadzenie magazynu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,

 2. nadzór nad: 

  • gospodarowaniem multimedialną aparaturą i sprzętem dydaktycznym Uniwersytetu, w tym udostępnianie, konserwacja, naprawy,
  • przygotowywaniem planów, wniosków oraz raportów związanych z wyposażeniem w multimedialne środki dydaktyczne,
  • opracowywaniem planów modernizacji i adaptacji pomieszczeń dydaktycznych, w zakresie wyposażenia w środki dydaktyczne,
  • organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń w zakresie eksploatacji i obsługi technicznych środków dydaktycznych,
  • współudziałem w technicznym przygotowywaniu zajęć,
  • obsługą techniczną posiedzeń Senatu, obron prac doktorskich i habilitacyjnych, konferencji naukowych oraz innych uroczystości organizowanych przez Uniwersytet.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 23.05.2017

Data wytworzenia informacji: 23.02.2009