Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Kontakt

bud. C
ul. Bogucicka 3a
40-226 Katowice
tel. 32 257 73 41, 32 257 73 42
e-mail: studium.wfis@ue.katowice.pl

Pracownicy

dr Gabriela Karkoszka
Kierownik

Zadania

  1. Organizacja zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego. Celem zajęć jest doskonalenie zdolności motorycznych, wyrównanie braków sprawnościowych, promowanie zdrowego stylu życia oraz przygotowanie do całożyciowego udziału w kulturze fizycznej.
  2. Prowadzenie zaęć w sekcjach sportowych przygotowujących do reprezentowania Uczelni w rozgrywkach międzyuczelnianych w Akademickich Mistrzostwach Polski i Akademickich Mistrzostwach Sląska. 
  3. Prowadzenie badań dotyczących sprawności motorycznej studentów i komponentów somatycznych, ich umiejętności ruchowych oraz zainteresowań kulturą fizyczną
  4. Organizacja zajęć fakultatywnych kształcących nawyki aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia.
  5. Szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu i rekreacji
  6. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla pracowników

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 14.12.2016

Data wytworzenia informacji: 23.02.2009