Regulamin studiów

Regulamin studiów określa zasady prowadzenia i odbywania studiów oraz prawa i obowiązki studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zawiera informacje na temat organizacji studiów, programów kształcenia, zaliczenia przedmiotów oraz semestru, pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego. Ponadto opisuje procedury związanie z ukończeniem studiów, urlopów w czasie ich trwania, a także skreślenia z listy studentów, przeniesienia lub wznowienia studiów, itp.

Treść ostatnio aktualizowana: 28.04.2017

Data wytworzenia informacji: 15.12.2008