Statut

30 maja 2019 r. Senat Uczelni na mocy Uchwały nr 73/2018/2019 przyjął nowy Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz przepisy wprowadzające. Nowy statut zacznie obowiązywać z dniem 1 października 2019 r.

Uchwała Senatu

Statut z dn. 30 maja 2019 r.

Tradycje akademickie

Ordynacja wyborcza

Treść ostatnio aktualizowana: 28.06.2019

Data wytworzenia informacji: 15.12.2008