Dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

Biogram

Urodzony w Gubinie, polski ekonomista i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w kadencji 2016–2020.

W 1987 roku ukończył ekonomikę transportu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Na tej samej uczelni uzyskiwał kolejne stopnie naukowe w zakresie nauk ekonomicznych: w 1995 roku doktora na podstawie pracy pt. Strategia zmian organizacji systemu publicznej komunikacji lokalnej na przykładzie GOP, a w 2003 roku doktora habilitowanego w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę zatytułowaną Konkurencyjność transportu miejskiego.

W pracy naukowej zajął się zagadnieniami z zakresu ekonomiki i organizacji transportu, analizy i projektowania systemów transportowych, polityki transportowej. Od końca studiów związany z macierzystą uczelnią, doszedł na niej do stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze Transportu. Od 2002 do 2008 roku kierował Zakładem Transportu Miejskiego i Regionalnego. Od 2005 do 2008 roku był prodziekanem ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Ekonomii. Następnie powoływany na stanowisko Prorektora ds. Edukacji (2008), Prorektora ds. Organizacyjnych (2010) oraz Prorektora ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju (2012).

28 kwietnia 2016 roku został wybrany na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na czteroletnią kadencję (od 1 września 2016 roku).

Od 1992 do 1999 roku był zastępcą dyrektora w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP, następnie do 2004 roku doradcą przewodniczącego zarządu tego związku. W latach 2011–2014 pełnił funkcję konsultanta samorządu wojewódzkiego ds. opracowania strategii rozwoju transportu w regionie. W latach 2014–2016 był wiceprzewodniczący rady nadzorczej Polskiego Radia Katowice.

Treść ostatnio aktualizowana: 31.08.2016

Data wytworzenia informacji: 20.02.2014