Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Dominikowi Krężołkowi

1. Wniosek

2. Skład komisji habilitacyjnej

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Rafałowi Żelaznemu

1. Wniosek

 

 

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Wojciechowi Głodowi

1. Wniosek

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Arturowi Strzeleckiemu

1. Wniosek

Treść ostatnio aktualizowana: 21.12.2020

Data wytworzenia informacji: 08.05.2020