Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse

Dr Marlena Piekut

1. Wniosekautoreferatwykaz osiągnięć

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Treść ostatnio aktualizowana: 30.03.2021

Data wytworzenia informacji: 08.05.2020