Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse

Dr Krzysztof Sala

1. Wniosekautoreferatwykaz osiągnięć

2. Skład komisji habilitacyjnej

3. Recenzje:

- Recenzja 1

- Recenzja 2

- Recenzja 3

- Recenzja 4

4. Uchwała Komisji habilitacyjnej zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

5. Uchwała Komitetu Naukowego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Dr Joanna Palonka

1. Wniosek; autoreferatwykaz osiągnięć

2. Skład komisji habilitacyjnej

3. Recenzje:

- Recenzja 1

- Recenzja 2

- Recenzja 3

- Recenzja 4

4. Uchwała Komisji habilitacyjnej zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

5. Uchwała Komitetu Naukowego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Treść ostatnio aktualizowana: 08.03.2023

Data wytworzenia informacji: 08.05.2020