Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to serwis informacyjny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w Internecie. Strona podmiotowa BIP Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest częścią ogólnopolskiego serwisu (www.bip.gov.pl).

Nazwa Uczelni Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Status uczelnia publiczna
Adres ul. 1 MAJA 50
Kod 40-287
Miejscowość KATOWICE
Strona domowa http://www.ue.katowice.pl
NIP 634 000 88 25
REGON 000001548
Konto bankowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ING Bank Śląski S.A., Katowice
nr 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974

Skrzynka podawcza Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Skrzynka podawcza UE w Katowicach (formularz ogólny)

  • Urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: wydawane automatycznie
  • Wymagania techniczne:

    • Akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, ospan, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip
    • Ze względu na ograniczenia techniczne ePUAP, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza elektronicznego nie może przekroczyć 3MB (w przypadku dużej ilości załączników proponuje się wcześniej skompresować załączniki, przesłać załączniki w transzach lub dostarczyć materiał na e-nośniku)

  • Instrukcje dotyczące ePUAP

Treść ostatnio aktualizowana: 18.02.2022

Data wytworzenia informacji: 29.10.2008