Prorektorzy

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej

prof. dr hab. Maciej Nowak

+48 32257-7102

Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Sławomir Smyczek

+48 32257-7115

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem

dr hab. Robert Wolny, prof. UE

+48 32257-7102

Treść ostatnio aktualizowana: 01.06.2021

Data wytworzenia informacji: 15.12.2008