Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych – Kwestor

mgr Joanna Radziwołek
e-mail: joanna.radziwolek@ue.katowice.pl
Tel: (+48) 32 257 7116

Zadania:

  1. prowadzenia rachunkowości Uniwersytetu,
  2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym,
  4. dokonywania wstępnej kontroli kompletności oraz rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Zastępca Kanclerza ds. Technicznych

mgr inż. Jan Krzywolak
e-mail:  jan.krzywolak@ue.katowice.pl
Sekretariat
Tel: (+48) 32 257 7110

Zastępca Kanclerza ds. Gospodarki Majątkiem

mgr Paweł Kadłubiak
e-mail: pawel.kadlubiak@ue.katowice.pl
Tel: (+48) 32 257 7147
Sekretariat

Tel: (+48) 32 257 7110


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny